Ewald BV
Het installeren van technische installaties in Noord Nederland
Naar website
Ewald Boerma
nieuwbouw & renovatie duurzame energie service & onderhoud
Naar website

Uitgelicht

Noordelijke woningbezitters kunnen voordelig lenen voor energiemaatregelen

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe komen op 1 juni 2013 met een duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen van deze lening gebruik maken voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Maatregelen als isolatie, HR++ beglazing, zonnepanelen, zonneboiler en/of een warmtepompsysteem. Er kan vanaf € 2.500 tot € 15.000 worden geleend tegen een rente van maximaal 2,4%. Deze rente is veel lager, circa 3%, dan het rentetarief van banken. Met deze leningsfaciliteit willen de drie noordelijke provincies het voor woningeigenaren financieel aantrekkelijker en makkelijker maken om hun woning of appartement energiezuinig en duurzaam te maken. Zeker in combinatie met de tijdelijke BTW-verlaging van 6% en andere subsidies op bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is tot 31 december 2013 mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden duurzaamheidslening
De financiële middelen worden beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SvN). De aanvrager moet eigenaar én bewoner zijn van een woning in Noord-Nederland. Bijkomende voorwaarde is dat de woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd. De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar. De eerste drie jaren zijn bovendien aflossingsvrij. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie over de duurzaamheidslening
Een uitgebreide omschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.snn.eu. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is de financiële partner voor de regeling. 

Wilt u meer weten wat Ewald voor u kan betekenen in het kader van het energiezuinig en duurzaam maken van uw woning of pand, klik dan hier.

Copyright © 2014 EWALD b.v.
Home Sitemap Contact